Pauina Bednarska - Zarząd - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Zarząd

Paulina Bednarska
Paulina Bednarska
Wiceprzewodnicząca
tel.: 603 526 310

Studentka III roku Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Dziewczyna otwarta i wesoła. W samorządzie działa od rozpoczęcia studiów a działalność ta daje jej bardzo dużo satysfakcji.
 


2017/2018

  • Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego
  • Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Rady Wydziału Zarządzania
  • Członek Rady Wydziału Zarządzania
  • Członek Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń
  • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 

2016/2017

  • Członek Rady Wydziału Zarządzania
  • Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej
  • Organizator 24. edycji Rzeszowskich Juwenaliów
  • Członek Rady Uczelnianej
  • Studencki Agent Ubezpieczeniowy