Zarząd - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Zarząd

Kamil Chohura
Kamil Chohura
Przewodniczący
tel.: 575 089 556
Jan Goc
Jan Goc
Wiceprzewodniczący ds. Promocji
tel.: 725 149 280
Filip Tlałka
Filip Tlałka
Członek Prezydium ds. Dydaktyki i jakości kształcenia
tel.: 517 588 986
Ernest Dąbrowski
Ernest Dąbrowski
Członek Prezydium ds. Kół naukowych i organizacji studenckich
tel.: 502 025 814
Piotr Gul
Piotr Gul
Członek Prezydium ds. Partnerów zewnętrznych
tel.: 607 783 325
Paweł Gola
Paweł Gola
Członek Prezydium
tel.: 796 208 851