Rada Uczelniana - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Rada Uczelniana

  • Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Michał KANTOROWICZ
Karol SOKOŁOWSKI
Sylwia WARCHOŁ

  • Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Eryk GIEFERT
Michał KLIMCZYK

Joanna KUCIĘBA
Mateusz WOŚKO

  • Wydział Chemiczny

Kamil CZECH
Andrzej CZAPKA

  • Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Robert LASEK
Krzysztof NOWAKOWSKI
Przemysław POBUTA

  • Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Rafał POŚPIECH

Katarzyna ROZNER

  • Wydział Mechaniczno - Technologiczny

Paweł GOLA
Piotr NAZIMEK

  • Wydział Zarządzania

Paulina BEDNARSKA
Sofiya HUSYAK
Tomasz KUC
Martyna SZYPULSKA

  • Rada Osiedla Akademickiego

Bartosz GOLEŃ
Justyna HARĘZGA