Protokoły Rady Uczelnianej - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Protokoły Rady Uczelnianej

• Protokół z dnia 27.02.2017 o numerze 14/2016-17
Protokół z czternastego posiedzenia Rady Uczelnianej w roku akademickim 2016/17 z dnia 27.02.2017 r.
• Protokół z dnia 16.01.2017 o numerze 13/2016-17
Protokół z trzynastego posiedzenia Rady Uczelnianej w roku akademickim 2016/17 z dnia 16.01.2017 r.
• Protokół z dnia 09.01.2017 o numerze 12/2016-17
Protokół z dwunastego posiedzenia Rady Uczelnianej w roku akademickim 2016/17 z dnia 9.01.2016 r.
• Protokół z dnia 19.12.2016 o numerze 11/2016-17
Protokół z jedenastego posiedzenia Rady Uczelnianej w roku akademickim 2016/17 z dnia 19.12.2016 r.
• Protokół z dnia 12.12.2016 o numerze 10/2016-17
Protokół z dziesiątego posiedzenia Rady Uczelnianej w roku akademickim 2016/17 z dnia 12.12.2016 r.