Protokół z dnia 07.11.2017 o numerze 5/2017-18 - Protokoły Rady Uczelnianej - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Protokoły Rady Uczelnianej