Protokół z dnia 01.01.2012 o numerze 4/2017-18 - Protokoły Rady Uczelnianej - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Protokoły Rady Uczelnianej