Protokół z dnia 10.10.2017 o numerze 2-2017/2018 - Protokoły Rady Uczelnianej - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Protokoły Rady Uczelnianej