Protokół z dnia 03.12.2019 o numerze 18/2018-19 - Protokoły Rady Uczelnianej - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Protokoły Rady Uczelnianej