Protokół z dnia 12.11.2019 o numerze 17/2018-19 - Protokoły Rady Uczelnianej - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Protokoły Rady Uczelnianej

• Protokół z dnia 12.11.2019 o numerze 17/2018-19