Protokół z dnia 05.11.2019 o numerze 16/2018-19 - Protokoły Rady Uczelnianej - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Protokoły Rady Uczelnianej

• Protokół z dnia 05.11.2019 o numerze 16/2018-19