Protokół z dnia 29.10.2019 o numerze 15/2018-19 - Protokoły Rady Uczelnianej - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Protokoły Rady Uczelnianej

• Protokół z dnia 29.10.2019 o numerze 15/2018-19