Protokół z dnia 22.10.2019 o numerze 14/2018-19 - Protokoły Rady Uczelnianej - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Protokoły Rady Uczelnianej

• Protokół z dnia 22.10.2019 o numerze 14/2018-19