Protokół z dnia 02.10.2017 o numerze 1/2017-18 - Protokoły Rady Uczelnianej - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Protokoły Rady Uczelnianej