Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Koła naukowe - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Koła naukowe

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego ENIGMA
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego ENIGMA
Wydział Zarządzania
Spotkania: - / godzina - / sala -

Opiekun:  dr Katarzyna Purc Kurowicka, dr Elżbieta Kurzępa, mgr Elżbieta Kosior

Prezes: Kamil Tarnawski

              tarnawskik@gmail.com

E-mail: kolonaukowebw2018@gmail.com

Facebook: www.facebook.com

 

W ramach działalności Koła Naukowego studenci zapoznają się z pracą organów wymiaru sprawiedliwości. Reguralnie uczęszczają na rozprawy karne w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Studenci mają bezpośredni kontakt z sędziami na salach rozpraw. Ponadto podczas  spotkań studenci poznają  pracę oraz organizację pracy prokuratorów i adwokatów. Spotkania członków Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnetrznego odbywają się raz w miesiącu, podczas których poruszane i rozważane są kwestie prawne interesujące studentów pod kątem pisania prac dyplomowych. Obecnie jesteśmy na etapie organizacji wyjścia do zakładu karnego, gromadzenia materiałów i przygotowywania konferencji naukowej.

 

Informację o najbliższym spotkaniu znajdziesz na Facebook'u.