Koła naukowe - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Koła naukowe

Wybierz interesujący Cię Wydział:
Wszystkie
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Chemiczny
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Wydział Zarządzania
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Spotkania: - / godzina 19:00 / sala K-5
Koło Naukowe Mostowców
Koło Naukowe Mostowców
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Spotkania: - / godzina - / sala -
Koło Naukowe Something About IT Security
Koło Naukowe Something About IT Security
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Spotkania: Piątek / godzina 17:00 / sala F604
Koło Naukowe Studentów  HVAC OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA
Koło Naukowe Studentów HVAC OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Spotkania: - / godzina - / sala -
Koło Naukowe Studentów Chemii ESPRIT
Koło Naukowe Studentów Chemii ESPRIT
Wydział Chemiczny
Spotkania: Niestandardowe / godzina - / sala -