Czym jest Samorząd? - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Czym jest Samorząd?

Samorząd Studencki jest reprezentantem ogółu studentów Politechniki Rzeszowskiej, prowadzącym na terenie Uczelni działalność z zakresu spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych.

 

Zajmuje się przede wszystkim reprezentowaniem interesów studentów wobec organów uczelni i na zewnątrz, inicjowaniem i wspieraniem działalności naukowej, kulturalnej, wychowawczej i turystycznej studentów. Organizuje wydarzenia cykliczne, m.in. Adapciak PRz, Otrzęsiny studentów PRz, akcję charytatywną „Studenckie Mikołajki”, Galę Diamenty Politehniki oraz Rzeszowskie Juwenalia.

 

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, samorząd studencki tworzą wszyscy studenci danej uczelni. Aby głos naszej społeczności był silny, słyszalny, żeby mógł wpływać na sprawy Uczelni i poszczególnych wydziałów, wybieramy swoich przedstawicieli. To oni działając w oficjalnych strukturach reprezentują nas, dbają o nasze sprawy.

 

Organy Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów naszej uczelni. Aktualnie na mocy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym liczba przedstawicieli studentów w Senacie Politechniki Rzeszowskiej, Radach Wydziałów oraz komisjach uczelnianych wynosi 20%.

Organy SSPRz:

  • Prezydium
  • Parlament 
  • Wydziałowe Samorządy Studenckie

 

Samorząd Studencki może być przygodą, wyzwaniem i miejscem, gdzie można rozwinąć swoje pasje, zrealizować pomysły, wykazać się inwencją, a jednocześnie zdobyć doświadczenie, którego nie zapewnią żadne zajęcia ani praktyki. Swój formalny byt rozpoczął on wraz z transformacją ustrojową, w chwili wejścia w życie Ustawy o szkolnictwie wyższym w 1990r.