Wyniki wyborów WRS WMiFS - 06.06 - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Aktualności

Wyniki wyborów WRS WMiFS - 06.06
08.06.2019/ 
Wyniki wyborów WRS WMiFS - 06.06

W dniu 06 czerwca br. odbyły się wybory uzupełniające na Przewdoniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej, na Wiceprzewodniczącego WRS WMiFS, na przedstawicieli do Rady Wydziału MiFS, oraz na przedstawiciela do Rady Uczelnianej SSPRz.

 

             Przewodniczącą Zarządu Wydziałowej Rady Samorządu Matematyki i Fizyki Stosowanej została wybrana Haręzga Kamila.

 

             Wiceprzewodniczącą Zarządu Wydziałowej Rady Samorządu Matematyki i Fizyki Stosowanej została wybrana Rozner Katarzyna.

 

            Na podstawie § 39  Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej przedstawicielami do Rady Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej zostały Haręzga Kamila oraz Rozner Katarzyna.

 

          Przedstawicielem do Rady Uczelnianej z Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej została wybrana Rozner Katarzyna.

Wyniki wyborów uzupełniających WMiFS
05.06.2019/ 
Wyniki wyborów uzupełniających WMiFS
Na Przedstawicieli do Wydziałowej Rady Samorz