Nagroda dla SSPRz podczas zjazdu Forum Uczelni Technicznych w Warszawie! - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Aktualności

Nagroda dla SSPRz podczas zjazdu Forum Uczelni Technicznych w Warszawie!
30.10.2018/Edyta Niewiarowska
Nagroda dla SSPRz podczas zjazdu Forum Uczelni Technicznych w Warszawie!

W dniach 25-28 listopada br. przedstawiciele Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej - Paulina Bednarska, Elżbieta Chabko, Edyta Niewiarowska oraz Mateusz Wośko, uczestniczyli w zjeździe Forum Uczelni Technicznych na Politechnice Warszawskiej. Jak na stolicę przystało nie zabrakło wielu ciekawych atrakcji, gorących dyskusji a także intensywnych szkoleń.

 

Uczestnicy zjazdu tuż po przyjeździe wzięli udział w panelu szkoleniowym prowadzonym przez Macieja Dukatę z organizacji szkoleniowej STER. Szkolenie to miało charakter integracyjny, aby zintegrować uczestników jednocześnie ucząc ich efektywnych sposobów na integrację studentów w Samorządach. Po kolacji reprezentanci Samorządów uczestniczyli w niecodziennym zwiedzaniu Warszawy, oglądali ją bowiem z okien specjalnie przygotowanego w tym celu autobusu.

 

Kolejnego dnia uczestnicy spotkali się z mocną dawką przedsiębiorczości. Zostali bowiem oprowadzeni po Centrum Przedsiębiorczości Smolna, gdzie przedstawiono im wykład o funkcjonowaniu tego miejsca. Zachęcono do aktywnej działalności i zakładania własnych przedsiębiorstw, deklarując przy tym chęć pomocy młodym, zdolnym ludziom. Jeszcze tego samego dnia czekał na nich panel dyskusyjny „Zmiany w szkolnictwie wyższym”. Prelegentami panelu byli Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller, JM Rektor PW, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, JM Rektor UW, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich prof. dr hab. Marcin Pałys, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Zbigniew Marciniak oraz Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Krzysztof Diks. Podczas panelu został poruszony głównie temat Ustawy 2.0 oraz wszelkich zmianach i konsekwencjach, które ona wprowadza. „Na debacie poruszone zostały miedzy innymi tematy dotyczące szans Uczelni Wyższych po wejściu nowej ustawy, wyzwań, jakie stoją przed Uczelnią odnośnie stworzenia nowej struktury, roli studenta w Radzie Uczelni oraz postrzegania jego głosu. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt opowiedział o modelu zarządzania uczelnią, który jego zdaniem będzie idealny. Podczas debaty poruszona została również sprawa zmniejszenia liczby dyscyplin nieodczuwalna z perspektywy studentów kształcących się na uczelni.” – wspomina Paulina Bednarska. Po intensywnej dyskusji uczestnicy mieli okazję zagrać w kręgle i bilard w klubie HulaKula.

 

Kolejnego dnia na uczestników czekały panele szkoleniowe. Nasi samorządowcy wzięli udział  w szkoleniach z tematyki umiejętności miękkich oraz dydaktyki. Na szkoleniu z zarządzania projektami została odświeżona wiedza z prawidłowych działań w tym zakresie. Zostały również omówione liczne wskazówki i najczęściej popełniane błędy w organizacji projektów. Szkolenie z dydaktyki wspomina Elżbieta Chabko w sposób następujący: „Na pierwszym panelu miałam okazję  poznać Europejskie Standardy Kształcenia. Mowa była o szkolnictwie wyższym - zorientowanym i stawiającym w centrum studenta oraz jego pasje i oczekiwania. Kolejny panel dotyczył spraw związanych z zapewnieniem jakości kształcenia i ewaluacją różnych jego aspektów. Wraz z koleżanką z Politechniki Częstochowskiej opracowałyśmy rozwiązanie, które mogłoby  wesprzeć działalność kół naukowych oraz przyczynić się do ich lepszego finansowania. Trzeci ostatni panel był wykładem na temat szkolnictwa wyższego za granicą, trendów w kształceniu inżynierów oraz wyzwaniach jakie na nas jako studentów czekają teraz, kiedy zachodzą zmiany związane z wejściem Ustawy 2.0 w życie. Zdaniem, które najbardziej zapadło mi w pamięć na tym panelu było to, które mówiło, że my studenci powinniśmy brać sprawy w swoje ręce i nie być bierni wobec zmieniającej się wokół nas rzeczywistości.” Po szkoleniach wszyscy udali się na Sesję Roboczą, podczas której obecnie panująca kadencja przedstawiła zorganizowane projekty oraz omówiła budżet.  Po intensywnym dniu nadszedł moment, na który wszyscy najbardziej czekali tzn. Gala Finałowa KoKoN oraz Gala Środowiska Studenckiego FUT. W tym roku działania samorządowców zostały szczególnie docenione, ponieważ projekt "Gala Diamenty Politechniki", który koordynowała Elżbieta Chabko zwyciężył w kategorii Samorządowy Projekt Roku 2018 rywalizując z kilkudziesięcioma projektami z całej polski.

 

Mateusz Wośko podsumowuje: „Gala KoKoN oraz Gala Środowiska Studenckiego to wspaniałe wydarzenia nagradzające pracę kół naukowych w przypadku KoKoN’u oraz Samorządów Studenckich jeśli chodzi o Galę Środowiska. Uważam, że takie wydarzenia poprawiają jakość naszych projektów tworząc zdrową rywalizację w postaci realizacji jak najlepszych projektów. W mojej ocenie element nagradzania za ciężką pracę działa motywująco zarówno na nagrodzonych jak i pozostałych uczestników.” Po czterech intensywnych dniach pełnych wielu wydarzeń odbył się uroczysty integracyjny bal w reprezentatywnym gmachu Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

 

Edyta Niewiarowska

Red Bull – Polibuda na oriencie 2018
25.10.2018/Sofiya Husyak
Red Bull – Polibuda na oriencie 2018
24 października na terenie miasteczka Politechniki Rzeszowskiej odbyło się ciekawe wydarzenie...